Subvenció de la Diputació de Tarragona pel projecte de rehabilitació

La Diputació de Tarragona ha aprovat recentment la concessió d'una nova subvenció per a la 4a fase del projecte de rehabilitació de la seu de l'Orfeó Canongí.

Aquest import, conjuntament amb el rebut també anualment per part de l'Ajuntament de la Canonja, es destinarà enguany a reparar les instal·lacions elèctriques, acabar la partida de climatització i adquisició de material per a les diferents sales de l'entitat.


Nova aportació de l'Ajuntament de la Canonja pel conveni de rehabilitació de la seu

L'Orfeó Canongí acaba de rebre de l'Ajuntament de la Canonja l'import corresponent al conveni de rehabilitació de la seu de l'entitat per a l'any 2012, un cop justificades les intervencions de l'any anterior.L'any anterior es van destinar bàsicament a obres d'arranjament de la teulada i a la problemàtica d'humitats i d'aigües pluvials, i també a l'acondicionament de les sales Josep Canadell i Biblioteca. Aquest any es preveu dedicar-los a la millora de les instal·lacions dels sanitaris, a acabar la partida de climatització i a adquisició de diferent material per a la biblioteca i el bar de l'entitat.